Op 4 april dit jaar vond onze Algemene Ledenvergadering plaats.

In het jaarverslag van 2017 kwam onder meer naar voren dat we het afgelopen jaar beter online zichtbaar zijn geworden, de website is verbeterd en er is te zien dat die beter gevonden wordt dan voorheen.

We hebben diverse activiteiten gehad het afgelopen jaar, waaronder De Slag om de Bollenstreek, Thema-avond, bijeenkomsten met betrekking tot de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek en de inmiddels tweede editie van het ondernemersontbijt bij het Fioretticollege vlak voor de kerst. De Hillegomse Ondernemersborrel wordt goed bezocht. Ook zijn er samenwerkingen geweest met andere ondernemersverenigingen.

Het financieel jaarverslag is toegelicht door onze penningmeester. We zijn nog steeds een gezonde vereniging, en de contributie hoeft ook dit jaar niet omhoog.

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd, Joeri Beernink heeft de functie als algemeen bestuurslid ingenomen en Jeanieke van Leur is de nieuwe secretaris.

Voor het komende jaar heeft het bestuur vooral aan de leden gevraagd om input, tevens is ieder lid welkom om een brainstormsessie van het bestuur bij te wonen en mee te denken. De data zijn te vinden in de agenda, graag even laten weten dat je komt via info@initiatiefrijkhillegom.nl.

Nadat de vergadering gesloten werd hebben de aanwezigen nog een borrel gedronken in Café Zomerzorg, waar de vergadering gehouden werd.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief