Door het stoppen met haar functie als voorzitter bij ondernemersvereniging Initiatiefrijk Hillegom ontstaat ook een lege plaats bij Bedrijfsleven Bollenstreek. Alle ondernemersverenigingen in de Bollenstreek hebben een afgevaardigde als bestuurslid in het algemeen bestuur van Bedrijfsleven Bollenstreek. Met de ondernemersverenigingen is deze koepel een gesprekspartner voor overheden en werkgeversorganisaties. Door dit verband vertegenwoordigen de besturen de ondernemers in de Bollenstreek op gebied van horeca, handel, industrie en dienstverlening. Van eenmansbedrijven tot multinationals, het
regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied is steeds belangrijker geworden. De door de gezamenlijke gemeenten opgestelde Economische Agenda vraagt een regionale collectieve belangenbehartiger van en voor het bedrijfsleven. Bedrijfsleven Bollenstreek met de ondernemersverenigingen vervult deze rol. Met name is de aandacht gericht op de vier speerpunten mobiliteit, ruimte voor bedrijven, huisvesting personeel en onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er aandacht voor de actuele ondernemersvragen. Een voorzitter van de ondernemersvereniging is een belangrijke schakel in de vorming van
de mening en het algemeen belang van de ondernemers in onze streek. “Samen sterk” is van groot belang voor de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren. Een nieuwe voorzitter is nog niet geïnstalleerd bij Innitiatiefrijk Hillegom, tot die tijd nemen andere bestuursleden de functie over in het algemeen bestuur bij Bedrijfsleven Bollenstreek. Door de huidige regels is er geen gelegenheid voor een uitgebreid bedankwoord. Maar ongemerkt voorbij laten gaan kan ook niet. Marieke kreeg van voorzitter Willem Heemskerk een prachtige bos bloemen uitgereikt in het park voor het gemeentehuis van Hillegom.

Marieke, bedankt voor de inzet bij Bedrijfsleven Bollenstreek!

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


december 22 / 17:00

Hillegomse Ondernemersborrel
Bekijk de gehele agenda