Beste leden van InitiatiefRijk Hillegom en relaties,

Net als jullie is ook VNO-NCW West bezig met het verwerken van de maatregelen die worden genomen om het coronavirus te beteugelen. VNO-NCW West heeft daarom een crisisteam opgezet verantwoordelijk voor de communicatie en belangenbehartiging. Hierin willen zij ook jullie belangen meenemen.

Hoe gaat het met jullie achterban?

Zijn er problemen waar jullie nu tegenaan lopen?

Hoe wordt er gereageerd op de noodmaatregelen van het kabinet?

Alle signalen over problemen bij ondernemers kunnen jullie melden via info@InitiatiefRijkHillegom.nl.

Wij sturen ze door naar onze contactpersoon bij VNO-NCW West zodat zij deze meenemen in de belangenbehartiging richting Rijk, provincie en gemeenten.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


december 22 / 17:00

Hillegomse Ondernemersborrel
Bekijk de gehele agenda