Gemeentelijke pagina

Als ondernemersvereniging hechten wij er veel waarde aan, om u zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden welke de gemeente Hillegom u te bieden heeft. IRH heeft regelmatig contact met de Werkorganisatie HLTsamen. Heeft u een vraag voor de gemeente, laat het ons weten via deze pagina.

Op deze gemeentelijke pagina zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de meest actuele informatie.

Onderstaand treft u handige links aan ten aanzien van de verschillende aspecten, waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie dient als leidraad voor praktisch alles wat men in de toekomst binnen de gemeentegrenzen wil en kan. U kunt op het kaartje klikken om zo de bestemming en richting per locatie en deelgebied te kunnen openen. Het uitgeschreven (en vastgestelde) document van Heerlijk Hillegom, omgevingsvisie 2030 staat hier.

Publicaties

Middels deze link wordt u doorverwezen naar de site van overheid.nl. Op deze site vindt u de formele besluiten, die direct invloed op uw buurt hebben, zoals: vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. Deze berichten zijn afkomstig van voornamelijk de gemeente, waterschappen en provincies en zijn in de afgelopen twee maanden gepubliceerd. De gemeente is verplicht alle meldingen en beleidswijzigingen te publiceren, dus het houdt u echt breed op de hoogte van praktisch alles wat de gemeente doet of wil gaan doen. Oudere berichtgeving vindt u op officielebekendmakingen.nl

Ondernemersloket

Indien u als ondernemer vragen heeft ten aanzien van operatie c.q. uitvoering en / of individuele vragen, dan kunt u zich melden bij ondernemersloket@hltsamen.nl.

Bedrijfscontactfunctionaris
Gemeente Hillegom nodigt u uit voor een gesprek met de bedrijfscontactfunctionaris. Deze ambtenaren willen u helpen met het leggen van de juiste contacten met collega-ambtenaren:

Hillegom
Marit Heij
tel: 06 380 784 68

Duurzaamheidsambtenaar
Deze ambtenaar werkt aan duurzaamheid in de gemeente en op het gemeentehuis:

Hillegom
Mirjam Piepenbrink
tel: 06 432 144 52

Planvormingsubsidie Bedrijventerreinen

De provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. Middels deze link wordt u doorverwezen naar de desbetreffende site van de provincie Zuid-Holland. De gemeente denkt graag met u mee over een aanvraag, wanneer u daar behoefte aan heeft.

Kwalitatieve verdieping bedrijventerreinen

In juni 2018 hebben verschillende ondernemers en andere instanties deelgenomen aan de sessie over de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de Duin-en Bollenstreek. Inmiddels is het eindrapport gereed en besproken in alle Colleges van Burgemeester en wethouders en het Bestuurlijk overleg EZ Greenport.

U kun dit rapport hier downloaden.

Heeft u tips, bent u op zoek naar nog meer informatie, laat u ons dat weten.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


december 22 / 17:00

Hillegomse Ondernemersborrel
Bekijk de gehele agenda