Wijziging verkeerssituatie Mariastraat

Binnenkort gaat aannemingsbedrijf AW Vessies Infra in opdracht van de gemeente Hillegom aan de slag met de herinrichting van de Mariastraat. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van het Van Nispenpark en de Hoofdstraat-Noord. Graag informeer ik u over de planning, werkrichting, bereikbaarheid en huisvuilinzameling.
De werkzaamheden zijn gepland van 4 november tot en met 13 december
2019. De herinrichting van de Mariastraat start met het aanleggen van een speciale afvoer voor regenwater. Het regenwater stroomt straks niet meer het vuilwaterriool in, maar in de nieuw aan te leggen waterpartij in het Van Nispenpark. Zo belasten we het vuilwaterriool minder. Ook is er dan bij hevige regen minder snel wateroverlast. De aannemer vernieuwt de huisaansluitingen op het vuilwaterriool. Na het rioolwerk volgt het bestraten. Hierbij gebruiken we de huidige staatstenen opnieuw. De planning is natuurlijk afhankelijk van het weer. De aannemer start aan de zijde van de kerk vervolgens werkt hij in de richting van de Prinses Irenelaan. Het verwijderen van de bestrating, de rioolwerkzaamheden en de aanleg van de bestrating gebeurt in twee fasen.


Tijdens het werk aan de Hoofdstraat (tussen Deltahof en de rotonde N208/
Sixlaan) is de bereikbaarheid als volgt:
De Mariastraat wordt eenrichtingsverkeer voor (vracht-)auto’s en
tweerichtingsverkeer voor fietsers. (Vracht-)auto’s rijden hierbij van de
Hoofdstraat richting de Prinses Irenelaan. De Mariastraat, inclusief de winkels, kerk, school en woningen, zijn bereikbaar via de Prins Bernhardstraat en het Deltahof. De Prins Bernhardstraat is voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanuit de Prinses Marijkestraat. Er is tijdelijk de mogelijkheid om in twee richtingen te rijden. Het Deltahof kan bereikt worden via de Van den Endelaan/ entree parkeergarage Dekamarkt.

De werkzaamheden in de Mariastraat starten nadat de inrichting van de
Hoofdstraat-Noord klaar is. Tijdens het werk is de Mariastraat deels afgesloten voor verkeer. Dit is tussen de kerk en de entree van de begraafplaats. We zorgen ervoor dat de begraafplaats vanuit de Prinses Irenelaan bereikbaar blijft. Aansluitend is de Mariastraat afgesloten voor verkeer tussen de entree van de begraafplaats en de Prinses Irenelaan. De begraafplaats is dan bereikbaar vanuit de Hoofdstraat. De aannemer zorgt dat winkels, bedrijven en woningen voor voetgangers altijd bereikbaar zijn.
We streven ernaar het parkeerterrein op het plein voor de St. Martinuskerk
zo lang mogelijk in gebruik te houden. Alternatieven voor het parkeren zijn de parkeerplaatsen langs de Hoofdstraat, de Mariastraat en de parkeerterreinen achter het Alternatief en het Deltahof. Voor de voortgang van het werk is het belangrijk dat de aannemer zijn werkgebied goed kan bereiken. Wij vragen u daarom niet te parkeren rond de in- en uitrit van de werkgebieden, die door bebording duidelijk worden aangegeven.
Wij vragen u de rolcontainer en/of zakken op de ophaaldagen naar een
door de aannemer tijdelijk ingerichte verzamelplaats te brengen
Deze tijdelijke plaats is dan buiten het werkgebied van de aannemer, op een plek die bereikbaar is voor de vuilnisauto. De verzamelplaats staat met borden aangegeven.Het is waarschijnlijk dat u overlast ervaart door de werkzaamheden. We vragen hiervoor uw begrip en we doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wilt u meer informatie over de herinrichting en voortgang van het project? Of wilt u elke maand de e-mailnieuwsbrief met leuke wetenswaardigheden en het laatste nieuws over het project ontvangen? Kijk dan op: hillegom.nl/vannispenpark. Elke woensdagmorgen is er tussen 9:30 en 10:30 inloopspreekuur in de bouwkeet van de aannemer. De bouwkeet staat in het plantsoen aan de Van den Endelaan/Sixlaan. U kunt hier terecht voor al uw vragen over het project. U kunt contact opnemen met de heer Geek Hogervorst van AW Vessies Infra.

Telefoonnummer: 06 50613777.

E-mail: centrumplannen@hillegom.nl.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


april 22 / 17:00

Hillegomse Ondernemersborrel
Bekijk de gehele agenda