In februari 2020 neemt Rijkswaterstaat verkeersmaatregelen voor bussen en vrachtwagens op de A44.

Uit instandhoudingsinspecties van de kunstwerken in de A44 (viaducten en bruggen), is gebleken dat deze in de komende jaren het einde van hun levensduur naderen. Ze zijn aangelegd in de jaren 30 en zijn rond de tachtig jaar oud. Het zware vrachtverkeer is sindsdien enorm toegenomen en daar hebben ze extra onder te lijden gehad. Om de levensduur te verlengen, extra schade aan de kunstwerken te voorkomen en de weg beschikbaar te houden voor het verkeer, zijn op korte termijn beheersmaatregelen nodig. Het gaat om vier kunstwerken in de A44 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden: Lisserweg, Hoofdvaart, Kaagbruggen en Spoorviaduct gelegen in Noord- en Zuid-Holland.

Beheersmaatregelen

De belasting van de kunstwerken kan worden verminderd door tegen te gaan dat er twee vrachtwagens of bussen gelijktijdig (naast elkaar) het kunstwerk passeren. Daarom geldt vanaf februari 2020 een breedtebeperking op de linkerrijstrook, ter plaatse van de vier kunstwerken in de A44. Dit betekent dus dat vrachtverkeer en bussen hier niet op de linkerrijstrook mogen rijden en niet mogen inhalen. De gevolgen voor het verkeer zijn met deze aanpak gering. Er geldt overigens al een inhaalverbod voor vrachtverkeer op de gehele A44 in de ochtend- en avondspits.

Ook mag zwaar verkeer van boven de 100 ton vanaf februari 2020 geen gebruik meer maken van de A44. Dit betekent dat de vergunning die transportbedrijven bij de RDW moeten aanvragen voor dit soort transport niet meer zal worden verleend. Het gaat om gemiddeld circa 2 transporten per maand. De omleidingsroute gaat lopen via de A4 en de N14.

Inspecties

Rijkswaterstaat inspecteert de kunstwerken geregeld zorgvuldig om de toestand van de viaducten en bruggen goed te monitoren want de veiligheid van de weggebruiker staat voorop. Maar onverwachte werkzaamheden zijn niet uit te sluiten en dat kan consequenties hebben voor de beschikbaarheid van de weg.

Structurele maatregelen

Rijkswaterstaat brengt intussen in kaart wat er per kunstwerk als structurele maatregel moet gebeuren, renoveren of vervangen, en in welke volgorde. Rijkswaterstaat komt bij de betrokken partners terug als meer bekend is over de voorgenomen maatregelen bij elk viaduct of brug. Als Rijkswaterstaat te zijner tijd de maatregelen aan de kunstwerken realiseert zal dat goed afgestemd worden met de werkzaamheden aan de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


oktober 6 / 19:30

IRH Algemene Ledenvergadering
Bekijk de gehele agenda