In de periode van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 13 september 2019 realiseert AW Vessies Infra uit Lisse in opdracht van de gemeente Hillegom de herinrichting van Hoofdstraat Noord. 
Ook de PrinsBernhardstraat van de Hoofdstraat tot en met de kruising Floraplein en een deel van het naastgelegen parkeerterrein (achter het Alternatief) krijgt nieuwe verharding.
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting Van Nispenpark en Hoofdstraat Noord.

Wat gaat er gedaan worden?

De herinrichting van Hoofdstraat Noord start met het aanleggen van een speciale afvoer voor regenwater. Al het regenwater stroomt straks niet meer het vuilwaterriool in maar inde nieuw aan te leggen waterpartij in het Van Nispenpark. Zo belasten we het vuilwaterriool minder en is er bij hevige regen minder snel wateroverlast. De huisaansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd.
Na het rioolwerk start men met het bestraten. De bestrating van Hoofdstraat Noord is het zelfde als Hoofdstraat Zuid.

Planning en werkrichting.

De aannemer start aan de zijde van de Prins Bernhardstraat en de kruising Floraplein en werkt in de richting van het Deltahof/rotondeHoofdstraat/ N208. Het verwijderen van de bestrating, de rioolwerkzaamheden en de aanleg van de nieuwe bestrating zal in driedelengebeuren.
Deel 1:11 juni t/m 8 juli 2019
Deel 2:18 juni t/m 19 juli
Deel 3:12 augustus t/m 12 september2019

De planning is natuurlijk afhankelijk van het weer.

Bereikbaarheid

Deel 1 -Hoofdstraat van Prins Bernhardstraat tot kruising Mariastraat. Als er gewerkt wordt aan de Hoofdstraat naast het Mariapleintje is de Hoofdstraat niet bereikbaar. Het Floraplein is dan bereikbaar via de Prins Bernhardstraat. 
Deel 2 Hoofdstraat tot en met kruising Mariastraat. Als er gewerkt wordt aan de Hoofdstraat ende kruising Mariastraat –Hoofdstraat is deHoofdstraat niet bereikbaar. Het Floraplein is dan bereikbaar via de Prins Bernhardstraat. Zodra als de kruising Mariastraat –Hoofdstraat gereed is, is ook het winkelgebied Hoofdstraat voor bestemmingsverkeer via de Mariastraat bereikbaar.
Deel 3 Hoofdstraat van Mariastraat tot rotonde N208. Bij de werkzaamheden in de Hoofdstraat(vanaf de kruising Mariastraat tot derotonde) is de Mariastraat bereikbaar via de Prinses Irenelaan. De Deltahof kan bereikt worden via de Van der Endelaan/ entree parkeergarage Dekamarkt.De aannemer zorgt dat winkels, bedrijven en woningen voor voetgangers altijd bereikbaar zijn.We streven ernaar het parkeerterrein Deltahof zo lang mogelijk via de Hoofdstraat bereikbaar te houden. Alternatieven voor het parkeren zijn de parkeerplaatsen aan de Zanderij, Van den Endelaan -Oostzijde en de parkeergarages van de Dekamarkt en Albert Heijn.Meer informatie
Wilt u meer informatie over de herinrichting en voortgang van het project of wilt u elke maand de e-mail nieuwsbrief met leuke wetenswaardigheden en het laatste nieuws over het project ontvangen? 
Kijk dan op: hillegom.nl/vannispenpark.

Vragen?
Elke woensdagmorgen is er tussen 9:30 en 10:30 inloopspreekuur in de bouwkeet van de aannemer. De bouwkeet staat in het plantsoen aan de Van den Endelaan/Sixlaan. U kunt hier terecht voor al uw vragen over het project.
Bellen kan ook:U kunt contact opnemen met de heer Geek Hogervorst van AW Vessies Infra, op telefoonnummer 06 50613777. 
E-mailen kan naar centrumplannen@hillegom.nl.

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Aankomend evenement


januari 27 / 17:00

Hillegomse Ondernemersborrel
Bekijk de gehele agenda